Kurumsal danışmanlık, çalışanların ve yöneticilerin iş hayatlarında verimliliği arttırmak, ayrıca sağlıklı bir yaşam sürmeleri için verilen beslenme eğitimidir. Doğru beslenmenin, iş hayatındaki performansı arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Kurumsal Beslenme Danışmanlığı, şirketlerin geleceğine ve çalışanlarına yapmış olduğu en doğru yatırım olarak düşünülmelidir.

   Kurumsal beslenme danışmanlığı alan şirketlerde

 • İş verimliliğini artırır.
 • Kuruma bağlılığı artırır.
 • Motivasyonu artırır.
 • Sağlık harcamalarını düşürür.
 • Sağlık problemlerine bağlı iş kayıplarını azaltır.

 

Kurumsal Beslenme Danışmanlığındaki Hedeflerimiz:

 • Sağlıklı beslenme nedir?
 • Ofis ortamında sağlıklı beslenme nasıl sağlanır?
 • Yetersiz beslenmenin iş verimine etkisi nedir?
 • İş verimini arttıracak beslenme tüyoları
 • Çalışanların beslenme konusunda bilinçlendirilmesi gibi konularda eğitimler verilmektedir.

 Kurumsal beslenme danışmanlığının işleyişi;

 • Çalışma alanlarında birebir gözlemler yapılır
 • Yöneticilere ve kurum çalışanlarına sağlıklı beslenme konusunda eğitim semineri yapılır.
 • Kurumdaki tüm çalışanların özel olarak vücut analizleri alınır.
 • Kurum çalışanlarının ne kadar sağlıklı olduğunu saptamak için analize ek olarak anket yapılıp değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme sonucunda riskli grupta bulunan çalışanlara isteğe bağlı olarak bireysel beslenme danışmanlığı uygulanır ve haftalık takipleri yapılır.
 • Kurumun standartları göz önünde bulundurularak aylık menü planlanır.
 • Kurum mutfağı ve tedarikçileri ayrıntılı olarak incelenerek yapılan değerlendirmelere ilişkin kurumda düzeltilmesi önerilen fiziksel alanlar belirlenir.